Γίνε τώρα μέλος του iSYRIZA . Μια νέα σχέση με την πολιτική. Δικαίωμα στη γνώση, στο συντονισμό και τη συμμετοχή. #isyrizagr

Saturday, 30 November 2019

Ομιλία στη συνεδρίαση της ΚΕ Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμ...

No comments: